Reisevilkår for pakkereiser med Kollene ved Parma

Kollene ved Parma følger Alminnelige vilkår for Pakkereiser (https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereise...), som er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke (tidligere kalt Reisebransjeseksjonen i HSH) og Forbrukerombudet (FO) . Disse Alminnelige vilkår for pakkereiser inngår som en del av reiseavtalen sammen med Kollene ved Parma sine individuelle vilkår, og det er viktig at begge deler leses sammen med dokumentet «Reiseinformasjon» og øvrige relevante opplysninger på www.kollenevedparma.no før du reiser. Reisevilkårene og all reiseinformasjon danner til sammen grunnlag for rettigheter til den reisende og våre plikter som arrangør. Det er den reisendes plikt å ta del i våre opplysninger og reisevilkår. Nøl ikke med å kontakte oss dersom noe er uklart, enten på epost (info@kollenevedparma.no) eller på telefon (+47 934 33 520, betjent alle dager mellom klokken 1700 og 2000).

 

De følgende reisevilkår er individuelle vilkår for Kollene ved Parma og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser.

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

For reiser bestilt hos Kollene ved Parma skal det betales inn et depositum innen 7 dager etter bestilling (for nærmere informasjon, se kapittel 3 "Pris" nedenfor). Restbeløpet skal betales senest 30 dager før avreise. Dersom reisen bestilles nærmere avreise enn 30 dager, må både depositum og restbeløp betales innen 7 dager etter bestilling. Kollene ved Parma garanterer først reisen når reisens beløp er bekreftet innbetalt.

Ved gruppereiser er hovedreisende den som reserverer reisen og som inngår avtalen med Kollene ved Parma. Alle endringer og avbestilling må gjøres av den hovedreisende. Medreisende som ønsker å gjøre endringer må gjøre dette via den hovedreisende. Den hovedreisende har ansvaret for at han/hun er tilgjengelig for viktige beskjeder (for eksempel tidsendringer) på telefonnummeret /epost-adressen som er oppgitt til Kollene ved Parma.

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og den skreddersydde drømmeferie-brosjyren som Kollene ved Parma sender ut i god tid før avreise.

Tilbud den reisende måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i reisens pris, anses ikke som en del av pakkereisen.

3. Pris og depositum

3.1 Pris

Ved alle reiser vil pris fremgå tydelig i skriftlig tilbud fra Kollene ved Parma til kunden.

3.2. Depositum

For reiser bestilt hos Kollene ved Parma skal det betales et depositum på kroner 1500 per person. Depositumet skal være innbetalt innen 7 dager etter bestilling. 

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1 Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Avbestillingsbeskyttelse / reiseforsikring er ikke inkludert i pakkereisene til Kollene ved Parma. Vi anbefaler på det sterkeste at alle reisende tegner slik avbestillingsbeskyttelse / reiseforsikring i god tid før avreise. Kollene ved Parma anbefaler at den reisende også bringer med seg Europeisk Helsetrygdkort i tillegg til avbestillingsforsikring/reiseforsikring.

4.2 Innreisebestemmelser

For norske statsborgere er det ingen særskilte innreisebestemmelser for innreise til Italia på ferie. Alle reisende må dog ha med seg gyldig norsk pass på reisen.

For reisende med pass fra andre land enn Norge, må dette oppgis ved bestilling. Kollene ved Parma vil da gi anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger om innreisebestemmelser. Det er den reisende selv som har ansvar for å undersøke og oppfylle innreisebestemmelser i god tid før reisen foretas.

4.3 Helseopplysninger

For at Kollene ved Parma skal kunne tilpasse reisen til kundens beste er kunden på sin side pliktig å informere arrangør om matallergier eller andre helsemessige tilstander av betydning for reisen. Slik informasjon skal gis ved bestilling av pakkereisen.

5. Regler for å avbestille eller overdra reisen
I forhold til booking av overnatting og eventuell leie av buss-transport på reisemålet er arrangøren forpliktet til å bekrefte/avkrefte minimum 30 dager før reisens start; avbestillinger og endringer etter denne frist medfører økonomisk forpliktelse for arrangør. Som et resultat av dette, har Kollene ved Parma følgende avbestillingsregler for sine kunder:

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et administrasjonsgebyr pålydende kr 250 pr. person frem til det er 100 dager igjen til avreisedøgnet starter. Etter denne fristen er utløpt, gjelder følgende regler:

1.Avbestilling mellom 100 dager før avreise og til det er 30 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse.

2.Avbestilling etter det er mindre enn 30 dager til avreisedøgnet starter og før det er 3 dager før avreisedøgnet starter: Refusjon av 50% av reisens fulle pris.

3.Avbestilling senere enn 3 dager før avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon.

Ved formidling av billetter til spa, konserter, utflukter og transport som ikke arrangeres av Kollene ved Parma, og disse ikke blir benyttet for eksempel p.g.a. endring eller avbestilling av reisen, refunderes normalt ikke billettkostnaden.

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen.

Navnendringsgebyr hos Kollene ved Parma er kr 300,- pr. person. 

6. Regler for endringer av reisen

Mindre endringer i programmet for pakkereisene oppdateres fortløpende på www.kollenevedparma.no. Vi tar forbehold om trykkfeil. Vesentlige endringer som skjer etter at kunden har bestilt sin reise vil bli meddelt pr. epost eller pr. telefon så snart Kollene ved Parma er kjent med endringen.

7. Atferd

No show

Ved avreise, er kunden pliktig til å møte til innsjekking slik det er angitt i reisedokumentene. Forsinkelser eller andre omstendigheter som hindrer dette, er kundens risiko. No show er å oppfatte som avbestilling av hele reisen, og Kollene ved Parma vil kansellere oppholdet uten refusjon av innbetalt beløp dersom kunden ikke har tatt kontakt innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt ankomsttid i Salsomaggiore. Dersom du ikke kan møte til utreise på grunn av sykdom, transportproblemer, e.l. er det derfor viktig at du informerer oss så fort som mulig (telefon +47 934 33 520).

Krav til våre kunders adferd

Med hjemmel i pakkereiseloven krever vi av våre kunder at de oppfører seg på en måte som ikke påfører våre ansatte eller våre øvrige kunder uakseptable belastninger eller risiki. For å beskytte våre ansatte og kunder, vil vi derfor kansellere bestillinger fra kunder som ved tidligere reiser med oss beviselig har opptrådt voldelig eller utvist annen, uakseptabel adferd, eller ikke vært i stand til å ta vare på seg selv eller personer de hadde ansvar for. Ved slik kansellering vil alle innbetalte beløp bli refundert i sin helhet. Vi påtar oss ikke noe erstatningsansvar ved slike kanselleringer.

Kunder som under oppholdet utviser slik adferd som omtalt over, og som ikke endrer adferden etter varsel fra våre reiseledere, vil risikere å få sitt ferieopphold tvangsavbrutt av oss og å bli holdt erstatningsansvarlig for utgifter og/eller tap vi blir påført.

8. Mangler

Kunden plikter å gi Kollene ved Parma beskjed innen rimelig tid dersom han/hun oppdager en mangel som vil gi ham/henne rettigheter etter punktene 8.1-8.4 i Alminnelige vilkår for Pakkereiser. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til Kollene ved Parma senest 4 uker etter reisens avslutning.

9. Personopplysninger

Kollene ved Parma fører register over de personopplysninger du har gitt i henhold til personopplysningsloven. Opplysningene benyttes til å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg. Nødvendige opplysninger oversendes våre samarbeidspartnere som hotell og transportselskap. Vi bruker opplysningene i forbindelse med håndtering og administrasjon av bestillinger, betalinger og billettutsendelser. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med reisen via e-post, telefon, sms og postutsendelser.

Når du har reist med oss, lagres personopplysningene i et kunderegister som kan benyttes til markedsføringsformål eller i markedsundersøkelser innen Kollene ved Parma. Dersom du ikke ønsker at Kollene ved Parma sender tilbud, informasjon, nyhetsbrev, markedsundersøkelser osv. via e-post, telefon, sms eller post, kan du når som helst takke nei til dette ved å sende en epost til info@kollenevedparma.no.

I henhold til Personopplysningsloven kan du få full innsikt i hvilke opplysninger som er lagret om deg. Dersom du ønsker informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om deg, kan du sende en henvendelse om dette på epost til Kollene ved Parma på info@kollenevedparma.no, eventuelt med post til Kollene ved Parma v/ Ane Johannessen, Starefossveien 59, 5019 Bergen.